Klaar zijn met leren is klaar zijn met leven

Individuele coachsessies

Individuele coachsessies bestaan uit een eerste gesprek van een uur. In dat gesprek komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • beeldvorming van de achtergrond van de coachee;
  • werkwijze van de coach (al dan niet de inzet van paarden);
  • samen formuleren van de coachvraag;
  • samen formuleren van het doel van het coachtraject.

Hierna volgen minimaal nog drie sessies. De ervaring van Inside Outside Coaching leert dat drie vervolgsessies minimaal nodig zijn om een duurzame verandering te bewerkstelligen.
Deze drie sessies duren 1 uur en 15 minuten. Hiervan wordt 15 minuten besteed aan een gesprekje vooraf en een evaluatie van 15 minuten achteraf.
Op basis van het eerste gesprek brengt Inside Outside Coaching een offerte uit voor de minimaal drie vervolgsessies, al dan niet met de inzet van paarden als co-coach.

Losse sessies met inzet van een paard zijn mogelijk als onderdeel van een reeds bestaand coachtraject.

© inside outside coaching 2017 / Algemene Voorwaarden / Ontwerp: j.j.design.almere. Techniek: JARP Webworks, Almere. Logo: P.art; grafische vormgeving & advies